headerImage

Arbeidsmediation

Smoort u conflicten op de werkvloer tijdig tot in de kiem, zodat zij niet escaleren? Want geschillen kunnen heel snel leiden tot bijvoorbeeld onwerkbare verhoudingen en een verhoogd ziekteverzuim.

Arbeidsconflicten kunnen ontstaan tussen een werknemer en een leidinggevende, 2 werknemers, de directie en MT-leden en ze brengen veel kosten met zich mee. Behalve de kosten van het verzuim komen daarbij kosten door verloren tijd, werkstress, verminderde productie en slechte motivatie enz.

Sta je open voor “redelijkheid en billijkheid” dan is het gezamenlijk zoeken naar de juiste oplossing voor beide partijen de aangewezen route! Onder de huidige wetgeving is mediation dan ook een steeds vaker ingezet middel, om zo zelf tot een oplossing te komen die door beide partijen gedragen wordt.

Business Mediation kan onder andere worden ingezet bij de volgende conflicten:
- Conflict medewerker en leidinggevende
- Collegiaal conflict
- Exit Mediation (ontslag)
- Verstoorde klant-leverancier verhouding
- Bedrijfsovername of fusie

Folder "Werken zonder conflicten"
          "Klachtenbemiddeling"