headerImage

Kosten mediation

Kosten mediation:
Afhankelijk van de aard van het conflict, de intensiteit van de emoties, de onderlinge samenwerking en de wil van de deelnemers om het conflict op te lossen, zijn er meer of minder  gesprekken noodzakelijk om het door u gewenste doel te bereiken. Daarom geeft Gonny pas na een gratis kennismakingsgesprek een offerte af, maar dan gebaseerd op reële feiten. Het uurtarief bedraagt € 125,00 excl. BTW (€ 62,50 per partij). Na 18.00u bedraagt het tarief € 150,00 excl. BTW (€ 75,00 per partij)

Gonny is Mediator en Vertrouwenspersoon Zij heeft binnen deze vakgebieden een brede algemene en gespecialiseerde opleidingen genoten. Voor specialistische vraagstukken op Juridisch/Fiscaal/Notarieel gebied maakt zij gebruik van externe kennis binnen haar eigen netwerk of kunt u gebruik maken van uw eigen netwerk om zo mogelijk op uw kosten te besparen. Deze extra kosten vallen buiten de opdracht/tarifering van Turn Over.

Vertrouwenspersoon: 
Speciaal hiervoor is een vaste abonnementsprijs ontwikkeld voor bedrijven. Hieronder valt het versturen van 2 nieuwsbrieven per jaar, bezoeken van werkoverleggen, het bijhouden en maken van het jaarverslag EN de 1ste telefonische opvang. Afhankelijk van het aantal personeelsleden betaalt u hiervoor dus een vaststaand tarief. Voor alle werkzaamheden hier naast is het uurtarief ad  € 100,00 excl. BTW van toepassing.

Particulieren
Voor wie de kosten m.b.t. Mediation niet kan betalen kunnen wij een subsidie bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen (een toevoeging). Als u hiervan gebruik wenst te maken dient u dit vooraf aan te geven.

Toevoeging
Als u in 2017 een toevoeging aanvraagt wordt er gekeken naar het inkomen en vermogen wat u had in 2015. Was uw inkomen lager dan € 36.800 (voor gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen) of € 26.000,00 (voor alleenstaanden), dan kunt u in aanmerking voor zo’n toevoeging. Voor meer informatie klik u hier.

Het kan zijn dat de ene partij wel in aanmerking komt voor een toevoeging en de andere partij niet. Voor de Mediation heeft dat geen gevolgen.

Rechtsbijstandsverzekering
Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, kijk dan in de polisvoorwaarden of Mediation wordt gedekt.